คอลลาเจนมีกี่ประเภท และมีแหล่งที่มาจากอะไรบ้าง คอลลาเจน วุฒิศักดิ์

15 Nov

คอลลาเจนมีกี่ประเภท และมีแหล่งที่มาจากอะไรบ้าง คอลลาเจน วุฒิศักดิ์

คอลลาเจนมีกี่ประเภท และมีแหล่งที่มาจากอะไรบ้าง คอลลาเจน วุฒิศักดิ์ ข้อมูลทีมีอยู่เล็กน้อยนั้นระบุว่ามีคอลลาเจน 16 ประเภทภายในร่างกายมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยคอลลาเจนประเภทที่ 1, 2, 3, 5 และ 10 แต่อย่างไรก็ตาม คอลลาเจนส่วนใหญ่ (ประมาณ 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์) นั้นเป็นคอลลาเจนประเภทที่ 1, 2 และ 3 คอลลาเจนประเภทที่ 1 นั้นมีอัตราส่วน 90 เปอร์เซ็นต์ของคอลลาเจนในร่างกายตามผลการวิจัยต่างๆ โดยมีคอลลาเจนหลายประเภทที่พบในอาหารบางอย่าง หรือใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สรุปประเภท แหล่งที่มา และคุณประโยชน์หลักต่างๆ ของคอลลาเจนมีดังต่อไปนี้

• คอลลาเจนประเภทที่ 1

เป็นคอลลาเจนประเภทที่มีปริมาณมากที่สุด และมีผลกระทบมากที่สุดที่พบได้ในร่างกายมนุษย์ คอลลาเจนประเภทนี้เกิดจากอีโอสิโนฟิลไฟเบอร์ ซึ่งสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย คือเส้นเอ็น เอ็น อวัยวะ และผิวหนัง
(ชั้นหนังแท้) นอกจากนี้คอลลาเจนประเภทนี้ยังช่วยสร้างกระดูก และสามารถพบได้ในทางเดินอาหาร คอลลาเจนประเภทนี้มีความสำคัญอย่างยิงต่อการรักษาบาดแผล ความยืดหยุ่นของผิวหนัง และการปกป้องเนื้อเยื่อไม่ให้ฉีกขาด

• คอลลาเจนประเภทที่ 2

เป็นคอลลาเจนที่ช่วยในการสร้างกระดูกอ่อนที่พบได้ในเนื้อเยื่อต่างๆ สุขภาพของข้อต่อต่างๆ ของเรานั้นขึ้นอยู่กับกระดูกอ่อนที่สร้างจากคอลลาเจนประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันอาการเจ็บข้อต่อเมื่ออายุมากขึ้น หรืออาการของโรคไขข้อต่างๆ

• คอลลาเจนประเภทที่ 3

เป็นคอลลาเจนที่เกิดจากเส้นใยร่างแห และเมทริกซ์ภายนอกเซลล์ ซึ่งสร้างอวัยวะและผิวหนังของเรา โดยมักพบพร้อมกับคอลลาเจนประเภทที่ 1 และช่วยให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นและกระชับ อีกทั้งยังสร้างเส้นเลือดและเนื้อเยื่อภายในหัวใจ ดังนั้นการขาดคอลลาเจนประเภทที่ 3 จึงมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเส้นเลือดแตก และการเสียชีวิตเมื่ออายุยังไม่มากตามผลการวิจัยต่างๆ ในสัตว์ (15)

• คอลลาเจนประเภทที่ 4

เป็นคอลลาเจนที่มีหน้าที่สำคัญในการสร้างเบซัลลามินา ซึ่งพบได้ในเซลล์เยื่อบุผนังทึบที่สร้างเนื้อเยื่อที่ล้อมรอบอวัยวะ กล้ามเนื้อ และไขมัน เบซัลลามินานั้นจำเป็นสำหรับการทำงานของระบบประสาทและเส้นเลือด (16) โดยเป็นส่วนประอบของอวัยวะส่วนใหญ่ในระบบย่อยและพื้นผิวของทางเดินหายใจ เบซัลลามินาพบได้ในช่องว่างระหว่างชั้นบนสุดและชั้นล่างสุดของผิวหนัง/เนื้อเยื่อ โดยเป็นของเหลวที่มีลักษณะคล้ายเจลชั้นบางๆ ซึ่งรองรับเนื้อเยื่อด้านบน

• คอลลาเจนประเภทที่ 5

เป็นคอลลาเจนที่จำเป็นสำหรับการสร้างพื้นผิวของเซลล์ ตลอดจนเส้นผมและเนื้อเยื่อต่างๆ ที่พบได้ในรกของสตรี (อวัยวะที่พัฒนามดลูกในระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งให้ออกซิเจนและสารอาหารต่างๆ แก่ทารกที่กำลังเจริญเติบโต และกำจัดของเสียออกไป) (17)

• คอลลาเจนประเภทที่ 10

เป็นคอลลาเจนที่ช่วยในการสร้างกระดูกใหม่และกระดูกอ่อนของข้อ คอลลาเจนประเภทนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างกระดูกเอนโดคอนดรอล ซึ่งเป็นการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างๆ คอลลาเจนประเภทนี้เป็นประโยชน์ต่อการรักษากระดูกแตก และการซ่อมแซมข้อต่อซินโนเวียล