แหลมงอบ

8 May

แหลมงอบ

อำเภอริมทะเลอันเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากเมืองตราดไปสู่เกาะช้าง และเกาะต่าง ๆ ในท้องทะเลตราดได้อย่างสะดวกสบาย เช่น เกาะกูด เกาะแรด เกาะกระดาด ฯลฯ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 3148 สายตราด-แหลมงอบ ประมาณ 17 กิโลเมตร ที่อำเภอแหลมงอบมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ ชื่อว่า ท่าเรือแหลมงอบ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแหลมงอบประมาณ 500 เมตร

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากเมืองตราด เช่น กะปิ น้ำปลา งอบเมืองตราด และสินค้านานาชนิด ให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อหาก่อนเดินทางกลับ ที่ตั้ง : อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand