Category: health news

เสียงเล็กๆ จาก ‘คนหัวใจเพชร’

หลายคนที่ได้รับฟังพระราชดำรัส หรือได้เห็นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย เช่นเดียวกับ นายวิรัตน์ ยานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหัวใจเพชร จากหมู่ที่ 16 ตำบลเสียว จังหวัดศรีษะเกษ ที่ตั้งใจเลิกเหล้า บุหรี่ เพื่อครอบครัว และหันหน้าทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยใจที่มุ่งมั่น (more…)

สาเหตุไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดธรรมดา ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสหลากไหลายชนิด ติดต่อและแพร่กระจายได้ง่าย ทำให้คนเราป่วยเป็นหวัดได้ทุกปี ปีละหลายครั้ง อาการที่สำคัญของไข้หวัดธรรมดาคือ น้ำมูก เจ็บคอ เสียงแหบ ไอ อาจมีไข้ต่ำๆ ร่วมด้วย ผู้ป่วยมักมีอาการโดยทั่วไปไม่มากนัก สามารถทำงานและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ (more…)